Udruženje “Hilfe von Mensch zu Mensch” e.V. (prev. “Od čovjeka čovjeku”) osnovano je 1992. godine u Minhenu u Njemačkoj. Osnovano je sa ciljem da pruža humanitarnu pomoć Bosni i Hercegovini tokom rata 1992.-1995. godine, kao i izbjeglicama koje su stizale u Njemačku u tom periodu. Vremenom, misija udruženja je proširena i danas udruženje radi na pružanju raznih oblika pomoći migrantima iz cijelog svijeta. Između ostalog, udruženje pruža usluge jaslica, obdaništa, centra za jezike i savjetovališta.

Udruženje Hilfe von Mensch zu Mensch e.V.

Udruženje je osnovala Sadija Klepo, današnja zamjenica predsjedavajućeg Upravnog odbora udruženja i direktorica festivala Dani Balkana u Minhenu. Upravni odbor udruženja čine predsjednik Christian Müller, zamjenica Sadija Klepo, te članovi Anela Malinović, Nuri Hadžić, Mirsad Kunić i Elez Mustafić.

Neophodnost kulturnih saveza bosanskohercegovačkih građana

Ipak, povezanost bosanskohercegovačkih građana, kao i udruženja naših građana koja djeluju u iseljeništvu, nije na zadovoljavajućem nivou, navodi Sadija Klepo. Naši građani nisu adekvatno povezani između sebe i ne pomažu jedni drugima dovoljno. Pored toga, udruženja bosanskohercegovačkih građana su uglavnom religijskog karaktera, poput džemata, koji, iako mnogobrojni, ne mogu da omoguće našim građanima pravo odlučivanja u svojim sredinama. Zbog toga, naša udruženja bi trebala da prave kulturne saveze, tzv. Vereine te da se koordinira rad udruženja iz svih 16 saveznih pokrajina Njemačke. Takođe, trebalo bi se oformiti savezno udruženje Bosanaca i Hercegovaca u Njemačkoj što bi pomoglo da naši građani ostvare veći uticaj kako u lokalnoj sredini, tako i na saveznom nivou Njemačke, zaključuje Sadija Klepo.

Tinchy.de – Suradnja

Ponosni smo što je Hilfe von Mensch zu Mensch e.V. izabralo naš portal za partnera u dugogodišnjoj suradnji, prepoznavši nas kao medij koji otkriva u Münchenu ono što mnogi ne poznaju.