Opće informacije

Nastava se u pravilu održava prijepodne. U nekim školama postoji podnevni i poslijepodnevni boravak (postoji i nekoliko škola s cjelodnevnom nastavom).

U Bavarskoj je školski sustav tročlan, tj. od određene starosne dobi učenika dijeli se na tri različita tipa škole. Do 4. razreda svi učenici pohađaju četverogodišnju nižu osnovnu školu (Grundschule). Nakon toga idu u više razrede osnovne škole (Mittelschule – 5. do 9., odnosno 10.razreda u tzv. M-razredima), u gimnaziju (Gymnasium – 5. do 12. razreda) ili u realnu školu (Realschule – 5. do 10. razreda). Nakon 6. odnosno 7. razreda više osnovne škole (Mittelschule) moguć je upis u četvero-/trogodišnju, nakon 9. razreda u dvogodišnju ekonomsku školu (Wirtschaftsschule).

Osnovna škola

Osnovna škola (5.-9./10. razreda) (Mittelschule, ranije Hauptschule) završava se zaključno s 9. razredom „uspješnim završetkom osnovne škola“ (erfolgreicher Mittelschulabschluss) ili položenim posebnim ispitom „kvalificirajući završetak osnovne škole“ (qualifizierender Mittelschulabschluss “- Quali”). Pohañanjem 10. razreda – „razreda za stjecanje završetka srednjeg stupnja“ – „M-10“ (Mittlere- Reife-Klassen – „M-10“) može se steći „završetak srednjeg stupnja“ (Mittlere Reife). Osnovne škole (5.-9./10.r.) svaka za sebe ili u sklopu s drugim školama – nude sljedeće:

  • završetak srednjeg stupnja (“Mittlere Reife”)
  • cjelodnevnu nastavu
  • strukovnu orijentaciju u smjerovima tehnika, ekonomija i socijalni

U Münchenu su sve osnovne škole (5.-9./10.r.) povezane u “osnovnoškolska udruženja” (“Mittelschulverbünde”). Napomena: Oznaka „osnovna škola“ (Voksschule) obuhvaća nižu osnovnu školu od 1. do 4. razreda (Grundschule) i osnovnu školu od 5. do 9./10. razreda (Mittelschule; ranije: Hauptschule).

Realna škola

Nakon 4. razreda osnovne škole može se nastaviti školovanje u realnoj školi (Realschule) (5. do 10.razreda). Uspješnim završetkom realne škole stječe se
završetak srednjeg stupnja (“Mittlere Reife”). Nakon toga učenik se može strukovno obrazovati (Berufsausbildung) ili se upisati (ako ima određene ocjene) u dvogodišnji višu strukovnu školu (Fachoberschule – FOS), čijim završetkom stječe pravo na upis u visoke škole primijenjenih znanosti (Hochschulen für angewandte Wissenschaft, ranije: Fachhochschule – FH). Ako postigne dobar uspjeh, može pohađati i treću (ukupno 13.) godinu više strukovne škole (FOS 13), što omogućava, uz dobre ocjene, studij na visokim školama primijenjenih znanosti i na sveučilištima. Alternativno može nakon završenog strukovnog obrazovanja (Berufsausbildung) ili nakon petogodišnjeg radnog staža u djelatnosti koja je srodna željenom smjeru školovanja pohađati 2-godišnju (s pripremnim razredom 3-godišnju) strukovnu školu višeg stupnja (Berufsoberschule BOS), kojom se stječe usmjerena visokoškolska zrelost (fachgebundener Zugang zu den Universitäten), odnosno – uz drugi strani
jezik – opća visokoškolska zrelost (matura).

Gimnazija

Gimnazija tijekom 9 godina vodi do opće visokoškolske zrelosti – mature (Abitur), koja omogućava studij na svim visokim školama i sveučilištima. U nekim gimnazijama se od školske godine 2015/16.pokusno provodi “Srednji stupanj plus” (Mittelstufe Plus), pri čemu 8. i 9. razred ukupno traju tri godine.

Više informacija i download datoteke


Savjetovanje na hrvatskom:
Bildungsberatung International im Internationalen Beratungszentrum (IBZ)
Goethestraße 53, 80336 München
Zimmer 103, Tel. +49 89 233-26874
suzana.malesevic@muenchen.de
Beratung: donnerstags: 9:00-12:00 Uhr, und 13:00-14:00 Uhr


Izvor: www.muenchen.de