Vlada Republike Hrvatske je 14. studenoga 2019. donijela Odluku o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske.

OBJAVA BIRAČIMA

Izbori u Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Münchenu održat će se u nedjelju 22. prosinca 2019. godine od 07.00 do 19.00 sati

U skladu s odredbama Zakona o registru birača (NN 144/12 i 105/15)), uvjet za ostvarivanje prava na glasovanje u Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Münchenu je registracija za glasovanje.

Generalni konzulat Republike Hrvatske u Münchenu poziva sve punoljetne hrvatske državljane koji borave na području Slobodne Države Bavarske, a žele izaći na izbore u GK RH München, da se registriraju za glasovanje u GK RH München kako bi na dan izbora mogli ostvariti svoje biračko pravo.

Birači kojima je izdana e-osobna iskaznica s adresom prebivališta izvan RH bit će aktivno registrirani po službenoj dužnosti prema adresi u osobnoj iskaznici, te ukoliko žele glasovati na području drugog diplomatsko-konzularnog predstavništva ili u RH moraju podnijeti Zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije (npr. prebivalište u Mostaru, a žele glasovati u Münchenu). Molimo da se prilikom registracije birači izjasne i za mogući drugi krug glasovanja koji je predviđen za nedjelju, 05. siječnja 2020. godine u vremenu od 7,00 do 19,00 sati.

Zahtjev za registraciju može se podnijeti zaključno do 11. prosinca 2019. godine

Zahtjev za registraciju podnosi se popunjavanjem obrasca za registraciju koji se može predati u prostorijama Generalnog konzulata u Münchenu, dostaviti poštom na adresu Generalnog konzulata (Oberföhringerstr. 6, 81679 München), faksom: +49(0)89/98 31 62, +49 (0) 89/260 87 51 ili e-mailom: konzularno.muenchen@mvep.hr ili gkrh.muenchen@mvep.hr. Birači s pristupom sustavu e-Građani mogu isto učiniti putem sustava e-Građani.

Bez obzira na način podnošenja zahtjev je valjan ako je vlastoručno potpisan i priloži mu se preslika važeće identifikacijske isprave (putovnice ili osobne iskaznice).

Obrazac za registraciju može se dobiti u GK RH u Münchenu, a dostavili smo ga i svim hrvatskim katoličkim zajednicama kao i hrvatskim udrugama u Bavarskoj, te na web stranicama konzulata (http://de.mvep.hr/hr/veleposlanstvo/munchen/), hrvatskih katoličkih zajednica i hrvatskih udruga.

Svi birači mogu do zaključno 11. prosinca 2019. provjeriti svoj upis u registar birača na mrežnoj stranici Ministarstva uprave RH  https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/ ili www.uprava.hr, u Uredima državne uprave u RH, u diplomatskim misijama i konzularnim uredima RH i putem online sustava e-Građani te zatražiti izmjene eventualnih pogrešnih podataka.

Dokumenti za preuzimanje

NAPOMENA

Pojašnjenje vezano za registraciju:

  • Birači  koji  imaju  prijavljeno prebivalište u  Republici  Hrvatskoj, a  žele glasovati u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske, svoje biračko pravo mogu ostvariti ukoliko prethodno pravodobno dostave zahtjev za prethodnu registraciju i presliku stranice svoje osobne iskaznice ili putovnice s identifikacijskim podacima
  • Birači koji nemaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, a izdana im je e-osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske ne moraju se aktivno registrirati, već će po službenoj dužnosti biti aktivno registrirani za državu i konzularno područje prema adresi prebivališta upisanoj u osobnoj iskaznici. Ako birač želi glasovati na području drugog diplomatsko-konzularnog predstavništva odnosno u Republici Hrvatskoj, gdje će boraviti na dan održavanja izbora, podnijet će zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije
  • Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i nemaju e-osobnu iskaznicu s inozemnom adresom, a žele svoje biračko pravo ostvariti u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj, trebaju se pravodobno aktivno registrirati te dostaviti presliku putovnice. Biračima koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i nisu aktivno registrirani, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja potvrdom koju izdaje diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Hrvatske
  • Birači koji imaju vjerodajnice i  pristup  Sustavu e-Građani  mogu podnijeti zahtjev za privremeni upis, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju putem sustava e-Građani.

UREDOVNO VRIJEME

  • Uredovno vrijeme GK RH München – za stranke
  • ponedjeljak – petak: 8.30 – 13.00 sati
  • četvrtak: 8.30 – 13.00 i 15.00 – 17.00 sati

KONTAKT

  • Oberföhringer Straße 6
  • 81679 München
  • Tel: +49 (0) 89 90 90 165 – 0

Ostavi komentar