Generalni konzulat Republike Hrvatske u Münchenu na temelju članka 29. stavka 1. i članka 36. stavka 1. Zakona o registru birača (NN 144/12 i 105/15) daje

OBJAVU BIRAČIMA

Predsjednica Republike Hrvatske donijela je 26. ožujka 2019. godine Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Odluka je stupila na snagu danom objave, a objavljena je u „NN“ 30/19 od 26. ožujka 2019. godine.

Izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske u Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Münchenu održat će se u nedjelju, 26. svibnja 2019. godine od 07.00 do 19.00 sati.

Generalni konzulat Republike Hrvatske u Münchenu poziva sve punoljetne hrvatske državljane koji borave na području BAVARSKE, a žele izići na izbore u GK RH MÜNCHEN, da se registriraju za glasovanje u GK RH MÜNCHEN, kako bi na dan izbora mogli ostvariti svoje biračko pravo.

Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a žele glasovati u Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Münchenu moraju podnijeti zahtjev za prethodnu registraciju.

Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a kojima je izdana osobna iskaznica s adresom prebivališta izvan RH biti će aktivno registrirani po službenoj dužnosti prema adresi u osobnoj iskaznici, te ukoliko žele glasovati na području druge diplomatske misije ili konzularnog ureda ili u RH moraju podnijeti Zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije (npr. prebivalište u Mostaru, a žele glasovati u Münchenu, ili prebivalište u Düsseldorfu, a žele glasovati u Münchenu).

Rok za podnošenje zahtjeva za registraciju istječe u srijedu, 15. svibnja 2019. godine.

Zahtjevi za registraciju podnose se popunjavanjem obrasca za registraciju koji se može predati u prostorijama Generalnog konzulata Republike Hrvatske München, Oberföhringerstr. 6, 81679 München, ili dostaviti putem elektronske pošte/mailom na adresu: gkrh.muenchen@mvep.hr, ili dostaviti faxom na broj: +49 (0) 98-31-62. Bez obzira na način podnošenja, zahtjev je valjan ako je vlastoručno potpisan i priloži mu se preslika važeće hrvatske identifikacijske isprave (putovnica ili osobna iskaznica).

Uvid u registar birača moguće je ostvariti na internetskim stranicama Ministarstva uprave www.uprava.hr.


Dokumenti za preuzimanje

Ostavi komentar