Duh Sveti neka nadahne novo vijeće i sve članove Frame da prenose Božju riječ i šire mir i dobro. Neka ih prati zagovor našega serafskoga oca Svetoga Franje!

Izabrano je novo vijeće Frame München

Vijeće čine:

  1. Predsjednica: Anna Bagaric
  2. Podpredsjednik: Josip Marković
  3. Tajnik: Marko Medo
  4. Blagajnica: Maria Popić
  5. Voditeljica formacije: Ana Šarić

Posjetite nas https://www.facebook.com/framamuenchen/