Podsjetimo, prema Uredbi od 27. prosinca 2013. koju je donijela Vlada RH, državljani RH koji imaju prijavljeno prebivalište u Hrvatskoj, a borave u inozemstvu i imaju važeću osobnu iskaznicu, dužni su do 29.prosinca 2014. svoj privremeni boravak u inozemstvu prijaviti policijskoj upravi ili postaji u RH na čijem području imaju prijavljeno prebivalište. To isto mogu učiniti i putem diplomatskih misija ili konzularnih ureda RH na čijem području borave.

Državljani RH koji imaju prijavljeno prebivalište u RH, a hrvatska osobna iskaznica im je prestala važiti duže od 15 dana prije stupanja na snagu Zakona o prebivalištu ili nikad nisu ishodili hrvatsku osobnu iskaznicu – dužni su do 29.12.2014. u nadležnoj policijskoj upravi u RH ponovo prijaviti prebivalište u RH i ishoditi novu osobnu iskaznicu. Ako će nastaviti boraviti u inozemstvu, prijaviti svoj privremeni boravak izvan Republike Hrvatske.

Na stranicama MUP-a navode obveze koje prema Zakonu o prebivalištu imaju hrvatski državljani koji borave u inozemstvu.

1. Privremeno se selite van? Dužni ste to prijaviti, ali ne gubite prebivalište.

Hrvatski državljani koji se privremeno nalaze u inozemstvu, i to radi privremenog rada, školovanja, dugotrajnog liječenja ili drugih razloga privremenog karaktera, dužni su dojaviti svoj privremeni boravak, što mogu učiniti na dva načina. Prvi je prijava policijskoj upravi ili policijskoj postaji na čijem području ima prijavljeno prebivalište. I to neposredno, osobnim dolaskom. Drugi je obavijest osobno doći u diplomatsko-konzularno predstavništvo Hrvatske u zemlji u kojoj boravi. Tom prilikom, osoba mora priložiti odgovarajuću dokumentaciju o razlozima privremenog boravka u inozemstvu – potvrdu o zaposlenju ili školovanju, dozvolu boravka u inozemstvu, a u nekim slučajevima i svoju pisanu izjavu o razlozima boravka u inozemstvu – što konkretno dozna u proceduri dojave privremenog boravka u inozemstvu.

Hrvatski državljani koji se u inozemstvu nalaze privremeno nisu dužni odjaviti prebivalište u Hrvatskoj, jer se nisu niti trajno iselili. Primjera radi – osobe koje su u inozemstvu zaposlene, ali se nemaju tamo namjeru trajno nastaniti, nisu dužne odjaviti prebivalište u Hrvatskoj. Njihova je dužnost dojaviti svoj privremeni boravak na samom početku privremenog odlaska iz Hrvatske. Nakon toga, dužnost im je takvu dojavu obnoviti nakon pet godina privremenog boravka u inozemstvu, a zatim, ukoliko će i dalje boraviti u inozemstvu, dojavu obnavljati nakon proteka svake daljnje tri godine.

2. Bili ste dulje od godinu dana u inozemstvu? Provjerite rok za prijavu prebivališta

Riječ je o roku od dvije godine nakon stupanja na snagu novog Zakona o prebivalištu. Novi je zakon stupio na snagu 29. prosinca 2012. godine, kada je i propisano da svi hrvatski državljani koji su već do tog datuma privremeno boravili u inozemstvu duže od godinu dana imaju jednogodišnji rok – 29. prosinca 2013. godine – dojaviti svoj privremeni boravak na način opisan u prethodnoj cjelini. Kako je Vlada Republike Hrvatske Uredbom produžila navedeni rok za još godinu dana, rok za dojavu privremenog boravka u inozemstvu ističe 29.12.2014. godine. Ukoliko ne ispune ovu obvezu, za njih će se po službenoj dužnosti pokrenuti postupci odjave prebivališta iz Hrvatske!

3. Imate prebivalište? Ostaje vam i osobna.

Hrvatski državljani koji i dalje imaju prijavljeno prebivalište u Hrvatskoj, jer u inozemstvu borave samo privremeno, imaju pravo na osobnu iskaznicu. Dakle, čim imate prebivalište u RH, imate i pravo na osobnu iskaznicu, jer se radi o javnoj ispravi kojom se, između ostalog, dokazuje i prebivalište osobe.

4. Trajno selite iz Hrvatske? Odjavite prebivalište i vratite osobnu, državljanstvo vam ostaje.

Hrvatski državljani koji su se trajno iselili iz Hrvatske i imaju namjeru živjeti u nekoj drugoj državi, dužni su odjaviti prebivalište u RH. To mogu učiniti na dva načina: Prvi je neposrednim dolaskom u policijsku upravu/policijsku postaju gdje imaju prijavljeno prebivalište. (Uobičajeno je naime odjavu prebivališta u slučaju trajnog iseljenja obaviti prilikom, odnosno neposredno prije iseljenja, no ukoliko osoba to nije učinila, treba to učiniti što prije, za što joj se nudi mogućnost.). Drugi je putem diplomatsko-konzularnog predstavništva u zemlji u kojoj boravi.

Hrvatski državljani koji odjavljuju prebivalište zbog trajnog iseljenja iz Hrvatske, dužni su vratiti osobne iskaznice. Osobne se iskaznice u tom slučaju poništavaju. Osoba u slučaju odjave prebivališta gubi pravo na osobnu iskaznicu, jer je riječ o javnoj ispravi kojom se, između ostalog, dokazuje i prebivalište osobe. Ali ne gubi pravo na hrvatsko državljanstvo!

5. Nikad niste živjeli u prijavljenom prebivalištu? Odjavite se.

Osobe koje su prebivalište u Hrvatskoj prijavile samo fiktivno, pod čime se podrazumijeva da nikada nisu živjele u mjestu prijavljenog prebivališta, dužne su svoje prebivalište u Hrvatskoj odjaviti. Nebitno je pritom u kojoj državi u inozemstvu takve osobe žive trenutno, a u kojoj su živjele kada su fiktivno prijavile prebivalište u Hrvatskoj. Ukoliko takve osobe same ne odjave prebivalište, nadležna policijska uprava ili policijska postaja će postupak odjave njihovog prebivališta pokrenuti po službenoj dužnosti.


Izvor: www.croexpress.eu