Choose a package

 • GRATIS
  Event
  • Paket - Event
  • Naziv i lokacija oglasa
  • Kratki opis i jedna slika
  • Maksimalno 10 dana
  • Samostalna objava!
 • Event Starter
  • Paket - Event Starter
  • Naziv i lokacija oglasa
  • Detaljan opis i jedna slika
  • Valjanost paketa do 30 dana
  • Samostalna objava!
 • Event Premium
  15 
  • Paket - Event Premium
  • Naziv i lokacija oglasa
  • Detaljan opis i više slika
  • Valjanost paketa do 90 dana
  • Korisnička podrška!
 • GRATIS
  WebVizitka
  • Paket - WebVizitka
  • Naziv i lokacija oglasa
  • Kratki opis i jedna slika
  • Maksimalno 30 dana
  • Samostalna objava!
 • WebVizitka Starter
  49 
  • Paket - WebVizitka Starter
  • Naziv i lokacija oglasa
  • Srednji opis i više slika
  • Valjanost paketa 360 dana
  • Korisnička podrška!
 • WebVizitka Premium
  99 
  • Paket - WebVizitka Premium
  • Naziv i lokacija oglasa
  • Detaljan opis i više slika
  • Ukupno do 10 oglasa
  • Valjanost paketa 360 dana
  • Korisnička podrška!