Choose a package

 • GRATIS
  Event FREE
  • Paket - Event FREE
  • Naziv i lokacija oglasa
  • Mali opis do 160 slova
  • Slika oglasa
  • Email adresa
  • Web stranica oglasa
  • Facebook profil oglasa
  • Maksimalno 7 dana
  • Naravno - Besplatno!
 • Event Starter
  15  10 
  • Paket - Event Starter
  • Naziv i lokacija oglasa
  • Detaljan opis i jedna slika
  • Email adresa i Web stranica
  • Facebook profil oglasa
  • Tagove za tražilicu
  • Aktivirane recenzije
  • Valjanost paketa do 30 dana
  • Korisnička podrška!
 • Event Premium
  20  15 
  • Paket - Event Premium
  • Naziv i lokacija oglasa
  • Detaljan opis i više slika
  • Email adresa i Web stranica
  • Facebook profil oglasa
  • Tagove za tražilicu
  • Aktivirane recenzije
  • Valjanost paketa do 90 dana
  • Korisnička podrška!
 • GRATIS
  WebVizitka FREE
  • Paket - WebVizitka FREE
  • Naziv i lokacija oglasa
  • Mali opis do 160 slova
  • Jedna slika
  • Email adresa
  • Web stranica
  • Facebook profil
  • Maksimalno 30 dana
  • Naravno - Besplatno!
 • WebVizitka Starter
  79  59 
  • Paket - WebVizitka Starter
  • Naziv i lokacija oglasa
  • Srednji opis
  • Jedna slika
  • Broj telefona
  • Email adresa
  • Web ili Facebook stranica
  • Valjanost paketa 360 dana
  • Korisnička podrška!
 • WebVizitka Premium
  135  99 
  • Paket - WebVizitka Premium
  • Naziv i lokacija oglasa
  • Detaljan opis i više slika
  • Svi kontakt podaci
  • Radno vrijeme
  • 10 dodatnih oglasa
  • SEO tags za tražilicu
  • Valjanost paketa 360 dana
  • Korisnička podrška!