Choose a package

 • GRATIS
  Event
  • Paket - Event
  • Naziv i lokacija oglasa
  • Kratki opis i jedna slika
  • Maksimalno 7 dana
  • Samostalna objava!
 • Event 30
  15 
  • Paket - Event 30
  • Naziv i lokacija oglasa
  • Detaljan opis i više slika
  • Valjanost paketa 30 dana
  • Samostalna objava!
 • GRATIS
  WebVizitka
  • Paket - WebVizitka
  • Naziv i lokacija oglasa
  • Kratki opis i jedna slika
  • Maksimalno 7 dana
  • Samostalna objava!
 • WebVizitka 30
  15 
  • Paket - WebVizitka 30
  • Naziv i lokacija oglasa
  • Srednji opis i više slika
  • Valjanost paketa 30 dana
  • Samostalna objava!